Aktivacija mladih preko športa

Pušča, 12.8.2016. V sodelovanju z Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod smo v Dodgeball klubu Pomurje, za romske otroke, pripravili gibalno-športne aktivnosti. S ciljem seznanjanja in osveščanja o pomenu zdravega načina življenja... READ MORE

KULTURA V TURIZMU

V sodelovanju s partnerskimi društvi bomo motivirali in spodbudili pripadnike ciljnih skupin, da bodo v sebi poiskali potenciale, interese, se aktivirali ter s pomočjo skupinske dinamike usvojili znanja in veščine, ki jim bodo... READ MORE

Drugo srečanje romskih zvez

Sporočilo za javnost s srečanja romskih zvez v Novem mestu, dne 6.7.2016 6.7.2016 so se v Novem mestu na drugem rednem delovnem posvetu romske skupnosti sestale Zveza Romov Slovenije, Zveza Romov Preporod, Zveza... READ MORE

Prezgodnje poroke – info točka

V zvezi za razvoj romske manjšine – Preporod se zavedamo problematike, ki je povezana s prezgodnjimi porokami in bomo tako v letu 2016, predvsem v drugi polovici leta namenili omenjeni problematiki precej pozornosti.... READ MORE